Vinterturnering 2021

Påmeldingsfristen gikk ut lørdag 9. januar 2021, og turneringen er i gang med 20 deltakere. Bordsammensetningen for de fem innledende rundene og løpende resultater finner du nedenfor.

Det spilles fem innledende runder på bord med 4 spillere, deretter en finalerunde, dvs. det samme standard turneringsformatet som ble benyttet i NM 2020 (se her for mer om turneringsoppsett). I innledningsrundene tildeles turneringspoeng 10-6-3-1 til 1-2-3-4. plass. Etter innledningsrundene summeres poengene og spillerne som ligger på 1-4. plass spiller om plassene fra 1 til 4, spillerne som ligger på 5-8. plass spiller om plassene fra 5 til 8 etc. I finalen er turneringspoengene 12,5-7,5-3,75-1,25.

Alle spill spilles på play-agricola.com, med EIKWMFr-decks, med standard liste av banned cards, samt Braggart og ‘buyers’ (Wood, Reed, Stone buyers).

For diskusjon og spørsmål henvises til vår Facebook-side, dvs. med denne lenken.

Spillerne er fordelt tilfeldig på bordene i de ulike rundene, med den begrensningen at alle spillere møter 15 forskjellige spillere i de innledende rundene.

Rundene spilles med ett spill pr. uke i ukene 3-7 (innledningsspill) og 8 (finalespill). Denne gangen blir det altså en hel uke (mandag til søndag) til å få gjennomført spillene i hver runde (mot 5 dager i NM 2020).

Oppsett av spillet i play-agricola skjer i tre trinn (se bildene under):

I bordsammensetningsoversikten er en spiller på hvert bord markert med rød skrift. Denne spilleren har ansvaret for å avtale spilletidspunkt med de andre, for å sette spillet riktig opp (ansvaret kan delegeres), og for å rapportere resultatene med en melding (MSN, e-post, SMS …) til Rune. Resultater og stillingen blir publisert her etter hver runde.

Spillene skal settes opp i play-agricola slik:

(1) Velg 4-player, kryss av for riktige decks og ‘-11’

(2) Velg ‘Hand variants’ og ‘deretter Draft 9’

(3) Kryss av for ban-lista ‘DonBA32 Should be banned’. Sett ‘Card distribution’ = 0/7.

Stillingen etter to runder:

PlassSpillerTurnPRelSc
1Jorid20.019.8
2Marianne20.08.3
3Jonas14.58.3
4Rune13.010.5
5David13.04.0
6Markus13.02.3
7Thomas12.08.8
8Oddbjørn11.03.3
9Inghild11.01.0
10Bjørn André10.57.8
11Mikkel10.51.8
12Heidi9.06.3
13Terje7.0-1.0
14Knut Eivind7.0-4.0
15Lars-Helge7.0-11.5
16Unni6.0-11.8
17Jørgen5.5-8.8
18Anne4.0-10.0
19Øyvind4.0-21.3
20Emma2.0-14.5

Bordsammensetning:

BordRunde 1Runde 2Runde 3Runde 4Runde 5
Uke 3 (11-17/1)Uke 4 (18-24/1)Uke 5 (25-31/1)Uke 6 (1-7/2)Uke 7 (8-14/2)
1Knut Eivind 34Knut Eivind 34Knut EivindKnut EivindKnut Eivind
1Markus 45Inghild 36TerjeØyvindJørgen
1Rune 42Anne 27ThomasOddbjørnBjørn André
1Heidi 44Emma 26MarianneJoridLars-Helge
2Mikkel 48Mikkel 43MikkelMikkelMikkel
2Terje 36Markus 42ØyvindJørgenInghild
2Bjørn André 48Oddbjørn 40AnneRuneThomas
2Jorid 51Marianne 49Lars-HelgeEmmaHeidi
3David 55David 33DavidDavidDavid
3Øyvind 38Terje 49JørgenInghildMarkus
3Thomas 48Rune 50OddbjørnBjørn AndréAnne
3Emma 34Lars-Helge 29HeidiMarianneJorid
4Jonas 42Jonas 50JonasJonasJonas
4Jørgen 42Øyvind 28InghildMarkusTerje
4Anne 34Bjørn André 49RuneThomasOddbjørn
4Marianne 43Heidi 47JoridLars-HelgeEmma
5Unni 37Unni 39UnniUnniUnni
5Inghild 36Jørgen 37MarkusTerjeØyvind
5Oddbjørn 47Thomas 52Bjørn AndréAnneRune
5Lars-Helge 40Jorid 62EmmaHeidiMarianne