Turneringer

Turneringene våre gjennomføres på varierende vis, men med utgangspunkt i et generelt oppsett som oppdateres løpende og er beskrevet her. Siste oppdatering av turneringskonseptet (klargjøring av forskjell mellom ulike varianter av Swiss-oppsett) ble gjort 27. desember 2017.

Får du ikke nok turneringsspill gjennom våre turneringer? Meeple League arrangerer løpende online-turneringer på Boiteajeux (se her for påmelding og her for mer informasjon om Meeple League).

TURNERINGER SOM PÅGÅR:

Ingen akkurat nå.

TURNERINGER SOM ER ÅPNE FOR PÅMELDING:

Agricola-NM 2020. Corona-situasjonen umuliggjør NM slik vi kjenner det, der alle møtes i Oslo og spiller 6 spill i løpet av to dager. I steder har ‘noen av oss’ diskutert alternativer og samlet oss om et turneringsformat som i store trekk følger oppsettet for tidligere NM (se lenke til turneringsoppsett og regler, og bruk følgende lenke for å melde deg på), men der spillene spilles på play-agricola.com i stedet for i samme rom, og spres over en lengre periode. Påmeldingsfristen er fredag 6. november.

Turneringen er åpen for alle norske spillere. Den spilles på 4-mannsbord over 5 innledende runder + finale. Antallet spillere må gå opp i et multiplum av 4, og påmelding bekreftes etter hvert som et nytt bord fylles opp.  Bordsammensetningen i de fem innledningsrundene trekkes tilfeldig (dersom det blir 16 påmeldte, vil alle spillerne møte hver av de andre spillerne en gang), og annonseres i løpet av 8. november. Spillene i hver runde skal (dersom ikke noe annet avtales) gjennomføres i løpet av en 5-dagersperiode:

Spill 1: 10-14. november

Spill 2: 15-19. november

Spill 3: 20-24. november

Spill 4: 25-29. november

Spill 5: 30. november – 4. desember

I innledningsspillet tildeles turneringspoeng 10-6-3-1 for plassene fra 1 til 4; i finalen, der de fire beste etter innledningsspillet møtes (og tar med seg turneringspoengene fra innledningsrundene), tildeles 12,5-7,5-3,75-1,25 poeng. Finalespillet skal være avsluttet i løpet av 11. desember, slik at årets NM-vinner kåres i god tid før jul.