Agricola Norge, ranking pr. 2018 11 07

Rankingliste etter NM 2018 (oppdatert med oversikt over prosentvis fordeling på 1., 2., 3. og 4. plasseringer). Spillere som ikke har deltatt på turneringer siste året er markert med grå tekst.

Spiller Antall 1. pl (%) 2. pl (%) 3. pl (%) 4. pl (%) ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 81 77 16 5 2 2066
Bjørn-André Kildalen 94 53 32 5 10 1870
Mikkel Brekke 33 52 24 9 15 1866
Oddbjørn Nødland 69 49 35 12 4 1862
Øyvind Hartløff Helland 31 39 32 23 6 1833
Rune Halvorsen 102 37 25 25 13 1789
David Kristensen 50 30 28 20 22 1770
Terje Skaaland 8 50 50 0 0 1706
Heidi Mikkelsen 68 29 35 28 7 1698
Kristian Haugen 13 38 23 31 8 1658
Fred Førde 74 26 24 32 18 1628
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 67 17 17 1601
Tor Einar Lomeland 16 13 38 25 25 1596
Markus Steinsland 14 36 21 21 21 1585
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 34 34 13 1567
Johannes Sæthre 21 29 29 24 19 1563
Marianne Mikkelsen 69 22 35 29 14 1554
Inghild Halvorsen Økland 52 8 27 48 17 1546
Jonas Engan Wenberg 18 11 44 17 28 1536
Knut Eivind Brennhaug 8 0 63 25 13 1504
Anne Jahr 12 8 33 25 33 1489
Andreas Nordahl 8 13 25 13 50 1487
Jørgen Ringvold Ljønes 6 0 33 50 17 1485
Simen Snellingen 23 22 39 22 17 1484
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 33 33 33 1481
Reier 5 0 20 60 20 1471
Otto Rendedal 15 7 13 53 27 1459
Ståle Halvorsen 6 17 33 0 50 1451
Yngve Austvoll 17 6 29 18 47 1445
Jan Åge Eriksen 9 11 0 89 0 1444
Carsten Jordell 9 11 11 33 44 1431
Morten Yttervik 16 19 25 25 31 1429
Marius Torsrud 7 29 0 43 29 1427
Grete Heathcliff Halvorsen 25 12 24 20 44 1416
Erling Bullfest Solberg 13 0 15 46 38 1409
Petter Haaland 6 0 0 50 50 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 0 0 40 60 1396
Jan Mikkelsen 13 0 38 23 38 1369
Jorid Martinsen 28 11 29 32 29 1367
Eveline Hansen 6 17 0 0 83 1365
Unni Mikkelsen 39 10 13 33 44 1345
Hanna Marie Nicholas 11 9 9 27 55 1338
Emma Gillmor 15 13 0 20 67 1317
Erik Guddal 11 0 0 36 64 1286
Disa Økland 47 2 9 36 53 1222
Michael Riis Schreiber 30 0 3 27 70 1179
Margrethe Gustavsen 18 0 0 17 83 1156
Advertisements

Rankingliste, oppdatert pr. 20. august 2018 (etter ettersommerturneringen)

Spiller Ant. spill Vinner-% ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 75 77 2093
Oddbjørn Nødland 63 51 1922
Bjørn-André Kildalen 88 52 1863
David Kristensen 44 32 1839
Øyvind Hartløff Helland 25 32 1777
Mikkel Brekke 27 44 1777
Rune Halvorsen 96 35 1750
Heidi Mikkelsen 62 31 1733
Terje Skaaland 8 50 1706
Marianne Mikkelsen 63 22 1684
Fred Førde 74 26 1628
Gunnar Arvid Sveinsson 6 0 1601
Tor Einar Lomeland 16 13 1596
Markus Steinsland 14 36 1585
Linda Therese Utstøl Nødland 56 20 1567
Kristian Haugen 7 29 1563
Johannes Sæthre 15 20 1506
Knut Eivind Brennhaug 8 0 1504
Inghild Halvorsen Økland 46 7 1484
Simen Snellingen 23 22 1484
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 0 1481
Morten Yttervik 10 30 1478
Reier 5 0 1471
Jonas Engan Wenberg 12 0 1466
Ståle Halvorsen 6 17 1451
Yngve Austvoll 17 6 1445
Jan Åge Eriksen 9 11 1444
Carsten Jordell 9 11 1431
Marius Torsrud 7 29 1427
Grete Heathcliff Halvorsen 25 12 1416
Otto Rendedal 9 0 1410
Erling Bullfest Solberg 13 0 1409
Petter Haaland 6 0 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 0 1396
Jorid Martinsen 22 14 1396
Erik Guddal 5 0 1395
Unni Mikkelsen 33 12 1389
Anne Jahr 6 0 1376
Jan Mikkelsen 12 0 1368
Eveline Hansen 6 17 1365
Emma Gillmor 9 11 1352
Hanna Marie Nicholas 11 9 1338
Disa Økland 42 2 1258
Margrethe Gustavsen 12 0 1196
Michael Riis Schreiber 30 0 1179

Resultater, Ettersommerturnering 2018

Resultatene fra ettersommerturneringen ble:

Plassering Spiller TurnP Rel. skår
1 David Kristensen 57.50 39
2 Bernt Ivar Nødland 51.50 50
3 Bjørn Andre Kildalen 39.25 30
4 Heidi Mikkelsn 36.75 22
5 Rune Halvorsen 40.50 43
6 Marianne Mikkelsen 35.50 1
7 Erling B. Solberg 17.75 -27
8 Linda Therese Nødland 17.25 -31
9 Grete Halvorsen 20.00 -34
10 Carsten Jordell 19.00 -40
11 Disa Økland 13.50 -42

Den ’12. spilleren’ var Mikkel Brekke (Dag 1), Andreas Nordahl (Spill 4 og 5) og Jorid Martinsen (Spill 6).

Rankingliste pr. 28. juni 2018

Rankingliste oppdatert etter ARCON-turneringen juni 2018. Spillere som har spilt 5 eller flere spill i turneringer etter 2015 er oppført på lista.

Spiller Antall spill ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 69 2129
Oddbjørn Nødland 63 1922
Bjørn-André Kildalen 82 1915
Øyvind Hartløff Helland 25 1777
Rune Halvorsen 90 1763
Mikkel Brekke 24 1751
Terje Skaaland 8 1706
Heidi Mikkelsen 56 1687
Linda Therese Utstøl Nødland 50 1681
David Kristensen 38 1667
Fred Førde 74 1628
Marianne Mikkelsen 57 1626
Gunnar Arvid Sveinsson 6 1601
Tor Einar Lomeland 16 1596
Markus Steinsland 14 1585
Kristian Haugen 7 1563
Johannes Sæthre 15 1506
Knut Eivind Brennhaug 8 1504
Inghild Halvorsen Økland 46 1484
Simen Snellingen 23 1484
Kristine Thorkildsen Jarsve 6 1481
Morten Yttervik 10 1478
Reier 5 1471
Jonas Engan Wenberg 12 1466
Ståle Halvorsen 6 1451
Yngve Austvoll 17 1445
Grete Heathcliff Halvorsen 19 1444
Jan Åge Eriksen 9 1444
Jorid Martinsen 21 1439
Marius Torsrud 7 1427
Otto Rendedal 9 1410
Petter Haaland 6 1398
Øystein Røysland Sørlie 5 1396
Erik Guddal 5 1395
Unni Mikkelsen 33 1389
Anne Jahr 6 1376
Jan Mikkelsen 12 1368
Eveline Hansen 6 1365
Erling Bullfest Solberg 7 1358
Emma Gillmor 9 1352
Hanna Marie Nicholas 11 1338
Disa Økland 36 1236
Margrethe Gustavsen 12 1196
Michael Riis Schreiber 30 1179

Resultater, ARCON-turneringen 2018

Resultatene av ARCON-turneringen 2018 ble som følger:

Plassering Spiller TurnPoeng RelSkår
1 Bernt Ivar 42.5 37
2 Bjørn Andre 33.5 37
3 Mikkel 31.3 23
4 Tor Einar 24.8 11
5 Linda Therese 27.5 18
6 Rune 22.5 12
7 Fred (Erik i finalen) 16.3 9
8 Kristine 13.8 -18

16 spillere startet i kvalifiseringsspillet på lørdag.

Rankingliste, oppdatert pr. 2018 06 17

Her er rankinglista, oppdatert etter ‘Agricola-turneringen til havs 2018’ (bare spillere som har spilt 5 eller flere spill i turneringer etter 2015 er oppført på lista):

Spiller Antall spill ELO
Bernt Ivar Utstøl Nødland 65 2094
Oddbjørn Nødland 63 1922
Bjørn-André Kildalen 78 1887
Rune Halvorsen 86 1812
Øyvind Hartløff Helland 25 1777
Terje Skaaland 8 1706
Heidi Mikkelsen 54 1704
Mikkel Brekke 20 1698
David Kristensen 38 1667
Linda Therese Utstøl Nødland 46 1634
Marianne Mikkelsen 57 1626
Fred Førde 71 1604
Gunnar Arvid Sveinsson 6 1601
Markus Steinsland 14 1585
Kristian Haugen 7 1563
Knut Eivind Brennhaug 6 1532
Tor Einar Lomeland 12 1511
Johannes Sæthre 15 1506
Inghild Halvorsen Økland 46 1484
Simen Snellingen 23 1484
Morten Yttervik 10 1478
Reier 5 1471
Jonas Engan Wenberg 12 1466
Ståle Halvorsen 6 1451
Yngve Austvoll 17 1445
Grete Heathcliff Halvorsen 19 1444
Jan Åge Eriksen 9 1444
Jorid Martinsen 21 1439
Marius Torsrud 7 1427
Otto Rendedal 9 1410
Øystein Røysland Sørlie 5 1396
Unni Mikkelsen 33 1389
Petter Haaland 5 1385
Anne Jahr 6 1376
Jan Mikkelsen 12 1368
Eveline Hansen 6 1365
Hanna Marie Nicholas 9 1363
Erling Bullfest Solberg 7 1358
Emma Gillmor 9 1352
Disa Økland 36 1236
Margrethe Gustavsen 12 1196
Michael Riis Schreiber 30 1179

 

Agricola-turnering til havs 2018 – resultater

Resultatene av Kielfergeturneringen 2018 ble:

Plassering Navn Turneringspoeng Relativ score
1 Bernt Ivar 62.50 83.25
2 Bjørn André 47.25 36.75
3 Oddbjørn 45.50 29.25
4 Øyvind 42.75 31.00
5 Rune 47.50 30.50
6 Heidi 39.50 26.75
7 Mikkel 36.25 21.75
8 Linda Therese 35.75 9.25
9 Fred 38.50 17.25
10 Marianne 33.50 10.00
11 Jonas 26.25 -14.00
12 Inghild 23.25 -9.00
13 Jorid 31.50 -19.25
14 Simen 25.00 -9.75
15 Michael 15.75 -57.75
16 Anne 15.25 -36.50
17 Unni 21.50 -34.25
18 Jan 18.50 -32.00
19 Disa 12.75 -51.75
20 Margrethe 6.25 -73.50